SHËRBIMET

E DREJTA ADMINISTRATIVE

Kompania e Avokatëve “ARBËRESH” ka njohuritë e duhura në trajtimin e marrëdhënieve në fushën e së drejtës administrative dukë përfaqësuar klientët, me zgjidhjen në rrugë administrative të problemeve që hasin gjatë ushtrimit të aktivitetit të tyre. Përfaqësimin e gjykimeve në të gjitha shkallët e gjykimeve administrative në Republikën e Kosovës.

E DREJTA PENALE

Kompania e Avokatëve “ARBËRESH”, ofron mbrojte për akuzat penale që janë ngritur nga organi i akuzës ndaj klientëve të saj fizik dhe juridik. Ne jemi kompani e përgatitur profesionalisht që t’iu ofrojë konsulencën e duhur secilit nga klientëve tonë, sidomos për veprat penale nga personit, pronës dhe më gjerë.

E DREJTA CIVILE

Në fushën e së drejtës civile për konfliktet e pronësisë, marrëdhënieve kontraktore, të detyrimeve, të trashëgimisë, familjare etj. Avokatët e kompanisë tonë kanë të gjitha njohuritë e duhura profesionale në trajtimin e marrëdhënieve në fushën civile.

E DREJTA FINANCIARE

Në fushën e të drejtës financiare, duke garantuar bashkëpunim në zgjidhjen e çështjeve me ekspert kontabël të licencuar. Në fushën e legjislacionit fiskal, i cili njihet mjaft mirë duke bashkëpunuar kur çmohet e nevojshme edhe me ekspertë të licencuar, të cilët bashkëpunojnë me kompaninë tonë, në vazhdimësi.

E DREJTA TREGTARE

Në fushën e të drejtës tregtare, ku përfshihet, përpilimi dhe redaktimi i akteve të shoqërive tregtare, kryerja e veprimeve të tjera të domosdoshme si janë dhënia e konsulencave juridike në vazhdimësi të këtyre shoqërive, kur ata ndjejnë nevojën për informacion ligjor dhe për të bërë ndërhyrjet e nevojshme në aktet e themelimit të shoqërive tregtare.

E DREJTA FAMILJARE

Kompania e Avokatëve “ARBËRESH”, ka njohuritë e duhura profesionale në trajtimin e marrëdhënieve në fushën e së drejtës familjare dukë përfaqësuar klientët e saj, me zgjidhjen në rrugë gjyqësore të problemeve familjare në lidhje me zgjidhjen e martesës, kujdestarinë e fëmijëve, heqjen e zotësisë për të vepruar etj.

KA ARBËRESH do të jetë në dispozicionin tuaj kurdo që ju do të keni nevojë
duke ju ofruar shërbimet më të mira ligjore në një kohë sa më të shpejtë.

PSE NE?

Avokatë profesionistë

Avokatë profesionistë, me motivim të thellë dhe njohuri të gjëra të legjislacionit kosovar, do të gjenden menjëherë pranë jush, të aftë për të ofruar zgjidhjet më të përshtatshme.

Anëtarët

Shërbimet më të mira

Anëtarët e KA ARBËRESH do të jenë në dispozicionin tuaj në çdo moment që ju do të keni nevojë, duke ju ofruar shërbimet më të mira ligjore në një kohë sa më të shpejtë.

Shërbimet

Përfaqësim cilësor

Tek në do gjeni seriozitetin , shpejtësinë, profesionalizëm, përvojën mbi dhjetë vjeçare të lidhura së bashku me përpjekjet për të fituar çdo çështje ligjërisht.

Rreth nesh

Keni nevojë për një avokat?
Na shkruaj, ne ju thërrasim!