Shqip - English

lajme

Takimi me Ambasadorin Wisner

Klikoni këtu

Takime me Ambasadorët

Klikoni këtu

Takim me KFOR-in

Klikoni këtu

Sadik Halitjaha aderon ne AKR

Klikoni këtu


Lexo

miresevini

KOMPANIA E AVOKATËVE "ARBËRESH"

Pas kërkesës së grupit të avokatëve , konform nenit 28 lidhur me nenin 29 të Ligjit Mbi Avokaturën dhe ndihmen tjetër Juridike ( Gazeta Zyrtare e KSAK nr. 43/73) është lejuar themelim i Kompanisë Avokatëve ARBëRESH nga Oda e Avokatëve të Kosovës më 26.03.2009.

Kompania e Avokatve "ARBËRESH" ka seli në Prishtinë rruga "Qamil Hoxha" numer 15, me pronar Rrahim Pacollin.VEPRIMTARIA E SË KËSAJ KOMPANIE ËSHTË MARRJA ME PUNË JURIDIKE ,PRA KRYERJA E TË GJITHA SHERBIMEVE JURIDIKE NË LËMINË PENALE DHE NË LËMINË CILIVE.